Kwaliteit begint bij het Personeel

De sleutel naar succes

Kwaliteit

De mate van een goede “werkplekverzorging” wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit en vooral de efficiency van het schoonmaakonderhoud. Dit is slechts te bereiken door zorgvuldig te plannen en een optimale taakbezetting te realiseren. Dit doen wij door gericht opgeleide medewerkers te selecteren en uit te rusten met het juiste materiaal onder vakkundige begeleiding. D&S Schoonmaak B.V. streeft voortdurend naar de optimalisering van onze productiviteit, welke leidt tot een kwaliteitsverbetering bij gelijke kosten of handhaving van de kwaliteit bij kostenverlaging.

Kwaliteit is een gegeven dat subjectief geïnterpreteerd wordt:

Wat is schoon, wat vindt de opdrachtgever ervan en wat vindt de gebruiker hiervan?

Om kwaliteit zo goed mogelijk vast te stellen worden er kwaliteitsmeeting gehouden, zowel intern door leidinggevend personeel van D&S Schoonmaak B.V. in samenspraak met de opdrachtgever, maar ook via extern adviserende bureaus.

Personeel

Onze medewerkers zorgen dag in, dag uit voor de vertaling van de wensen van ons en onze opdrachtgever. Medewerkers die zich inzetten voor een schone werkomgeving ten behoeve van de gebruikers hiervan.

Mensen vormen de basis van elke vorm van dienstverlening en bepalen daarmee de intrinsieke waarde van een dienstverlenende organisatie. Uitsluitend het belonen van de eigen medewerkers achten wij absoluut onvoldoende voor betrokkenheid bij het werk en de onderneming. Vandaar dat wij door middel van een opleiding en begeleiding nieuwe medewerkers een vertrouwd gevoel geven binnen onze organisatie. Wij organiseren voor onze personeel diverse bijeenkomsten en groepsontmoetingen om voortdurend het gevoel van saamhorigheid en teamvorming te waarborgen.

Met behulp van “moderne” methoden wordt een “ouderwetse” binding gecreëerd die D&S Schoonmaak B.V. een eigen en extra dimensie geeft, welke de opdrachtgever ten goede komt. Elke nieuwe medewerker krijgt de training “Instructie bij Introductie” en wordt vervolgens bij een ingewerkte collega ingedeeld. Pas wanneer hij/zij alle details kent wordt hij/zij zelfstandig ingedeeld.